יצחק ליבוביץ

נולדתי בקהיר במשפחה שהיגרה למצרים מבסרביה, עלינו ארצה ב-1949 והתבססנו בירושלים. לפי דברי אבי נהגתי לצייר כבר משחר ילדותי. זכור לי שגם אבי נהג לצייר להנאתו, והוא עודד אותי והדריך אותי בהרבה חום ואהבה. במשך נעורי בבית, חשתי את אהבתו הנלהבת לאומנויות היפות, והוא חשף בפני עולם זה בכל האמצעים האפשריים. בשלב מסוים הוא לימד אותי את כללי הפרספקטיבה ביד חופשית, ומאז השתעשעתי בלצייר נושאים המאפשרים מתן תחושת עומק ומרחב. אישיותו החמה והנעימה חיה בלבי עד היום. במשך הזמן גם פניתי לתחום הדיוקנאות. בשירותי הצבאי, נזדמן לי לצייר את חברי וחברותי שבמחנה ובמשך כל השנים הרביתי לצייר דיוקנאות מכל הבא ליד. במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, למדתי בין השאר את תורת הצבע והקומפוזיציה. בשנים האחרונות השתתפתי בסדנאות ציור אצל האמן יצחק דה-לנגה שעודד אותי להמשיך להתפתח ואצל הציירת ומורה סמדר כץ שפיתחה בי את הרגישות לצבעוניות הנוף והאדם. ציורי הנוף שלי נוצרים כתוצאה מן העונג שאני חש בטיולים במושבה, בארץ ובעולם, ולרוב מתעורר בי הדחף הבלתי מוסבר להנציח מקומות שנגעו ללבי במיוחד, על הקנבס או על הנייר. ייתכן שתזהו בציורי מקום כזה או אחר. כל תמונה המשקפת את אהבת הטבע יכולה להוסיף נקודת חן צבעונית בכל מקום ולפרוט על מיתרי הנשמה תוך התבוננות בו. כיום אני יוצר בביתי בפרדס חנה.

About Itzhak Leibovitch

I was born in Cairo to a family that immigrated to Egypt from Bessarabia. We immigrated to Israel in 1949 and settled in Jerusalem. According to my father I had been painting since childhood. I remember that also my father used to paint for his pleasure. He encouraged and guided me with a lot of warmth and love. During my youth at home I felt my father’s passionate love for the fine arts. He revealed to me this world by all possible means. At one point he taught me the rules of perspective with free hand and since then I have been experimenting with painting subjects that provide a sense of depth and space. His warm and pleasant personality has been living in my heart to this day. Over time I began to draw also portraits. In my military service I had the chance to paint my companions in the camp. Throughout the years I painted portraits at every opportunity I had. At the Faculty of Architecture in the Technion I studied among other things Color Theory and Composition. In recent years I participated in painting workshops that were given by the artist Yitzhak De Lange who encouraged me to continue to develop and by the artist and teacher Smadar Katz who helped me develop sensitivity to the colors of landscapes and people. My landscape paintings are created as a result of the pleasure I find touring my colony, Israel and around the world. I often get an inexplicable urge to commemorate the places that touched me most on canvas or on paper. You may recognize some place in my paintings. Each picture that reflects the love of nature can add a colorful point of grace to any place and play on the strings of the soul while observing it. Today I create in my home in Pardes Hannah.

קטגוריות / Categories