* כביש עוקף נצרת - The by pass of Nazaret נוף ברישום
Scenery Sketches

פחם על נייר - Charcoal on paper


מחיר: $0

ליצירת קשר ולרכישת ציורים התקשרו: 050-5598604

For further information or purchasing paintings please contact:
050-5598604

* כביש עוקף נצרת - The by pass of Nazaret